CCC Pleje  Tlf. 48765060  Kontakt@cccpleje.com    Medlem af DI Sundhed 

  • ccchousekeeping
  • facebook

Hjemmeplejen leveret af CCC pleje skal kendes ved at være

Værdig

Det viser vi ved at medvirke til en god kommunikation mellem dig, dine pårørende og personalet. Vi prioriterer at komme på det aftalte tidspunkt og at du kender dem der kommer i dit hjem.

 

Skulle der ske forsinkelser ringer vi til dig, så du ikke venter i uvished.

Dine ønsker til den modtagne hjælp er værdifuld for os og derfor er det vigtigt at vi får afstemt forventningerne til hjælpen allerede ved opstart.

Du får fast personale tilknyttet som kontaktperson.

Fleksibel

Vi gør vores bedste for at tilpasse hjælpen efter dine ønsker, så hjælpen passer ind i din døgnrytme.

Enkel og let

Vi hjælpes ad med at navigere i samarbejdet med de mange aktører du er i kontakt med f.eks. kommunen, hjemmesygeplejen, egen læge og visitationen.

Helhedspleje

CCC pleje tilbyder borgerne i Gribskov praktisk hjælp i form af:

  • Rengøring

  • Tøjvask

  • Indkøb

Og personlig pleje, som:

  • Bad og personlig hygiejne

  • Af- og påklædning

  • Hjælp til måltidet

  • Lejring

Ønsker du at få CCC pleje til at levere dele eller hele din samlede hjemmehjælp, kan du kontakte visitationen i Gribskov Kommune på telefon 72 49 6000 og anmode om at blive flyttet til os.

 

Du vil straks herefter blive kontaktet af os, så vi kan aftale det videre forløb.

Vi leverer hjemmepleje alle ugens dage fra kl.7 - 23.